Hakkımızda


1955 yıllarında Ankara’da başlar mobilya serüveni. 1964 yılına gelindiğinde elde edilen deneyim ve başarı, tecrübeyle birleşerek; Ankara Sitelerin kuruluşunda etkin bir şekilde görev alınır ve iki yıl sonra 1966’da Conceptolarak mobilya üretim ve tasarım faaliyetlerine başlandı. Yılların beraberinde getirdiği yenilikler ile ürün portföyü sürekli olarak gelişerek 1983 yılına kadar Ankara Sitelerde üretim faaliyetleri devam ettirildi.

1982 yılında İnegöl’e şubenin açılması ile birlikte işlerin gerek hammadde gerekse lojistik olarak daha elverişli şartlar altında yürütüleceği düşünülerek mobilya tasarım ve üretim faaliyetlerine İnegöl’de devam edilmesine karar verilir ve 1983’te üretim tesisleri buraya taşınır. 1998 yılında ise firma limited şirketine dönüştürülerek markalaşma yolunda bir adım daha atılır, 1999 yılına gelindiğinde ise “Concept” adında yeni bir marka yaratılarak klasik ahşap mobilya tasarım ve üretimine devam edildi. Sene 2006 yılına gelindiğinde piyasadaki arz ve talep dengeleri gözetilerek yapılan araştırma ve geliştirme sonuçları neticesinde belirlenen ahşap modern mobilya tasarımı ve üretimi alanında yatırım yapılmasına karar verilerek yeni bir üretim tesisi ve yeni bir şirket kurulmasına karar verildi.